Čo je to little rug

֎

ZÁKLADNÉ INFO

Senzomotorický koberec little rug alebo tzv. „bosonohý koberec“ simuluje chôdzu po rôznych druhoch nerovného terénu v domácom prostredí. Chôdza po takomto materiálovo a tvarovo rôznorodom povrchu stimuluje mozog i telo a podporuje zdravý vývoj chodidiel.


Názov senzomotorický dostal preto, že jeho využitie spája /senzo-/ zmyslové vnímanie prostredníctvom nôh a /-motorický/ pohyb, motoriku a koordináciu celého tela. Vhodný je pre celú rodinu, pretože chodidlá sa formujú počas celého života, no predovšetkým pre deti, ktorým sa vyvíja klenba a formuje chodidlo.


Little rug je ručne vyrobený koberec s použitím prírodných materiálov. Spolu s cvičením a nosením vhodnej obuvi pomôže Vám a Vašim deťom na ceste k zdravým nožičkám.

֎

LITTLE RUG Z POHĽADU FYZIOTERAPEUTA

Počas bežného dňa, kedy máme nohy zavreté väčšiu časť dňa v topánkach a chodíme iba po rovnom teréne, do značnej miery prichádzame o schopnosť vnímať podnety cez naše chodidlá a tým je naše telo ochudobnené o množstvo informácií. To sa často negatívne podpíše v rôznych oblastiach pohybu a držania tela. Preto je senzomotorický koberec vhodným riešením ako naše chodidlá stimulovať a podporiť aj v domácom prostredí, kde máme možnosť chodiť naboso. Veľkú úlohu v koncepcii little rug zohráva rôznorodosť vnemov (tvarovo aj materiálovo), aby sa chodidlo naučilo terén vnímať, čítať, uchopiť a reagovať naň. Vďaka rôznym povrchom a materiálom dochádza k aktivácii aj drobných svalov chodidla, ktoré sa podieľajú na správnom tvare pozdĺžnej klenby. Chodidlo sa tak cvičí, aktivuje, spevňuje a tak isto dochádza k jeho lepšiemu prekrveniu, čo má pozitívny vplyv na metabolizmus a žilový návrat v chodidlách.


ČO VŠETKO JE SENZOMOTORICKÝM KOBERČEKOM POZITÍVNE OVPLYVNENÉ?


aktivácia drobných svalov chodidla a tým pádom aktivácia klenby chodidla
podpora prekrvenia a žilového návratu
stimulácia nervových zakončení chodidla
noha sa učí uchopovať terén a reagovať na zmeny
nastavenie správneho ťažiska tela pri nerovnostiach terénu
aktivácia hlbokého stabilizačného systému tela
stimulácia aktivity mozgu
ovplyvnenie svalového napätia medzi jednotlivými časťami tela
podvedomé zapájanie svalov, ktoré vedome ovplyvníme ťažšie a následne
automatizácia ich aktivity
učí deti láske k pohybu
podporuje kreativitu pri hraní
pomáha uvedomovať si vlastné telo

Informácie pochádzajú z článku, ktorý pre nás pripravila
Mgr. Katarína Šulavíková, fyzioterapeut
www.feesio.sk

celý článok nájdete tu: Senzomotorický koberček – Feesio – centrum fyzioterapie

֎

VIAC O SENZOMOTRIKE

Senzorická (zmyslová) časť. Zahŕňa zmysly- zrak, čuch, chuť, hmat a sluch. V prípade senzomotorického koberčeka ide v prvom rade o hmatové (taktilné) receptory. Ľudské chodidlo má vyše 200 tisíc nervových zakončení, cez ktoré je schopné vnímať rôzne podnety. Vníma nerovnosti terénu, chlad, teplo, materiál, sucho, mokro, rozlišuje ostré a mäkké predmety a vníma mnoho iných podnetov. Naše telo zaznamená resp. „načíta“ všetky tieto získané informácie, ktoré posiela do riadiaceho centra – mozgu a ten následne vyhodnocuje, ako sa má telo zachovať, ako sa prispôsobiť, či hrozí nebezpečenstvo, alebo môžeme ostať v kľude. Po spracovaní a vyhodnotení týchto informácií, posiela rozkazy do celého tela. A tu sa už dostávame k druhej časti, a teda k motorickej (pohybovej).


Motorika (hrubá a jemná, obe sú súčasťou psychomotorického vývinu). Potom, ako mozog na základe zmyslových vnemov vyhodnotí získané podnety, jednotlivé časti tela dostanú z riadiaceho centra informáciu ako sa zachovať napr. aký pohyb vykonať, ako nastaviť aktivitu svalov, ako predĺžiť, či skrátiť krok, ako nastaviť ťažisko tela, ako zrýchliť či spomaliť atď. Skrátka ako sa danej situácii prispôsobiť tak, aby bola pre človeka čo najvýhodnejšia a bezpečná. Podľa toho sa následne naše telo zachová (alebo by sa po správnosti zachovať malo). Čiže od toho ako dokážeme vnímať, spracovávať, vyhodnocovať a následne aplikovať dané informácie závisí elegancia, krása, bezpečnosť a kvalita nášho pohybu.

Viac o senzomotorike- zdroj:
Mgr. Katarína Šulavíková, fyzioterapeut
www.feesio.sk

celý článok nájdete tu: Senzomotorický koberček – Feesio – centrum fyzioterapie

֎

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

֎

PRE KOHO JE URČENÝ?

Little rug je určený pre celú rodinu, pretože chodidlá sa formujú počas celého života. Predovšetkým však pre deti, ktorým sa vyvíja klenba a formuje chodidlo do najväčšej miery, čo je hlavne do veku 6 rokov. Vhodné je začať ho používať v čase keď dieťatko začne samostatne bez pomoci a opory chodiť a nadobudne sebaistý krok. Horná veková hranica nie je obmedzená. Pri menších deťoch používajte vždy s ohľadom na bezpečnosť a pod dozorom dospelej osoby.

֎

POUŽITIE

Little rug jednoducho rozložte na podlahu- jeden kus za druhým (na šírku kratšieho rozmeru dielikov). Môžete variovať podľa potreby tiež jeden vedľa druhého (na šírku dlhšieho rozmeru), či do kruhu, do tvaru „L“ ..(podľa množstva kusov a vlastnej fantázie). Vyzujte si ponožky (citlivejšie nohy môžu začať v ponožkách) a pochodujte po jeho povrchu. Používajte výhradne na boso alebo v ponožkách, nie s obuvou na nohách. Ak Váš set obsahuje aj balančnú loptu, umiestnite ju do kruhu vytvoreného z lana. Lopta je zo spodnej strany dofukovateľná pumpou na lopty.

Umiestnenie senzomotorického koberčeka v domácnosti je vhodné tam, kde celá rodina robí najviac krokov, či kadiaľ najčastejšie prechádza. Vhodným miestom, kam ho umiestniť môže byť tiež napr. pod detskú kuchynku, či iný hrací stolík, kde deti trávia pri hre veľa času. Jednotlivé dieliky si môžete takto rozdeliť aj na viacero rôznych miest, využijete ho tak efektívne nepriamo aj pri inej hre. Po použití môžete tiež koberček jednoducho odložiť naukladaním jedného kusu na druhý.

֎

MOTIVÁCIA

Okrem aktivít, ktoré si s koberčekom deti samé vymyslia je dobré cielene ho zaradiť do hry aj zo strany rodičov a motivovať tak deti k aktivite. Napr. tým, že chodíte jeden za druhým, držíte sa za ruky, vytvoríte „vláčik“, môžete spievať pesničky, pustiť si hudbu, spraviť si dráhu s použitím aj ďalších športových a balančných pomôcok a prekážok, zahrať sa pri používaní rôzne hry,.. Naučte deti po koberčeku aj cúvať a chodiť do boku. Nebojte sa im pri chôdzi po koberčeku zaviazať oči (pod vašim dohľadom). Keď vypadne zraková kontrola, vnímanie cez chodidlo sa zvýrazní, pretože do istej miery sa telo snaží zrak nahradiť. Deti takéto aktivity bavia a ani si neuvedomujú, že pritom cvičia a robia niečo pre svoje zdravie.

֎

DELENIE NA ČASTI A VARIABILITA

Delenie na časti vychádza z potreby pre skladnosť a variabilitu. Koberček je vždy rozdelený na viaceré diely- každý 35x55cm (počet dielov podľa výberu produktu), ktoré sú v krabici naskladané na sebe. Jednotlivé kusy nie sú spojené, keďže by sa koberček nedal zrolovať. Komponenty sú husto naukladané, teda každý diel tvorí skôr pevný celok. Môžete ho vďaka deleniu jednoducho uskladniť, pri použití meniť poradie a otočenie dielikov podľa vôle, či doplniť časom aj o ďalšie kusy. Šírka kobercov 35cm je koncipovaná na ideálnu využiteľnú šírku vychádzajúcu zo šírky kroku dospelej osoby (tiež s rezervou pre osoby s poruchami rovnováhy, kedy je chôdza širšia).

֎

ČO OBSAHUJE?
  • Stimulačné a balančné prvky: drevené komponenty (drevené plátky s kôrou, drevené halúzky, paličky, krúžky a polgule z dreva, drevené výrezy rôznych tvarov), korok, jutové lano, umelý trávnik, hovädziu kožu, plyšové bambuľky, fluorescenčné živicové kamienky.
  • Voliteľné doplnkové prvky: silikónové figúrky a balančné lopty (lopty sú odnímateľné a zo spodnej strany dofukovateľné pumpou na lopty).
  • Podklad: vrchná strana- polypropylén, polyester. spodná strana- protišmyková guma vhodná pre položenie na akúkoľvek podlahu (aj pre podlahové kúrenie)

֎

ÚDRŽBA

Little rug je možné vysávať klasickým domácim alebo ručným vysávačom a v prípade potreby pretrieť vlhkou handričkou. Vzhľadom na charakter použitých komponentov (prevažne drevo) nie je možné ho namáčať, prať v práčke, čistiť parou, kefovať, či chemicky čistiť.

֎

ODOLNOSŤ

Komponenty sú s podkladom spájané lepením. Držia veľmi pevne, pri čom je dôležitá materiálová súhra komponentov so správnym podkladom a vhodným spojivom pri jeho ideálnom množstve. Použité lepidlá neobsahujú zdraviu škodlivé látky ako rozpúšťadlá či izokyanáty a sú šetrné k životnému prostrediu.
Každý novopoužitý druh komponentov testujeme v kombinácii s použitým podkladom a lepidlom na odolnosť voči odtrhnutiu a zavádzame iba tie, ktoré splnia našu predstavu o dostatočnej pevnosti a materiálovej a tvarovej stálosti. Pri testovaní ich vystavujeme väčšej záťaži ako je klasické odporúčané používanie.
V žiadnom prípade teda komponenty z podkladu neodpadávajú pri klasickom používaní podľa usmernení. Čo znamená napr. v prípade ak sa vyhnete mechanickému poškodzovaniu ako je- namáčanie, držanie vo vlhkých priestoroch, lámanie podkladu, pokladanie nábytku, či hádzanie ťažkých a ostrých predmetov na koberček, cielené silné mechanické odtrhávanie komponentov a pod. Rovnako ako učíte deti správať sa k hodnotným hráčkam a predmetom, istotne nebude problém ich naviesť na správne používanie senzomotorických kobercov. 
Koberčeky sú pripravené na väčšiu záťaž, ale tak ako všetko, nie sú „nesmrteľné“. Veríme však, že ak by ste sa mali čoho báť, nemali by sme doteraz toľkých spokojných zákazníkov. 

 

֎

POMOC PRI VÝBERE KOBERČEKA NÁJDETE TU: VYBER SI

info@littlerug.sk

Bratislava